30 มีนาคม 2563 จ. เชียงใหม่วิกฤติเรื้อรังฝุ่นพิษยังอันดับ 1 โลก/ข่าวล่า! ไฟป่าดอยสุเทพเอาอยู่!

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/142926

กรมควบคุมมลพิษรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ระหว่าง 47 – 265 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเกินมาตรฐานถึง 26 พื้นที่ ครอบคลุมแทบจะทั้งหมดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ มี 16 พื้นที่ที่พบค่าฝุ่น 2.5 อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) หนักสุด คือ ที่ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ค่าฝุ่นสูงสุดที่ 265 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานเกือบ 3 เท่าตัว ตามด้วย ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย 230 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน 183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 138 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน ต. นาจักร อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ ต. ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน ต.ท่าอิฐ อ. เมืองอตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ ขณะอีก 10 พื้นที่ ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) บริเวณ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ต. บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ต. แม่ปะ อ.แม่สอด จ. ตาก ต.ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร ต. ท่าหลวง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล อยู่ในระดับดีถึงดีมาก