30 มิถุนายน 2565 นายทุนรุกป่าชายเลน 300 ไร่ ริมทะเลสาบสงขลา

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/579622

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอไปตรวจสอบบริเวณตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จุดที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการบุกรุกป่าชายเลนริมทะเลสาบสงขลา โดยขณะนี้ผู้ครอบครองที่ดินว่าจ้างรถแบ็กโฮปรับพื้นที่เป็นร่องสวน เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว และระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดินนำเอกสารสิทธิที่ดิน นส. 3 ก. จำนวน 22 แปลง เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ ซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวเขตป่าชายเลนริมทะเลสาบสงขลา เมื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินก็พบว่าเป็นการออกให้เฉพาะรายไม่ใช่จากการเดินสำรวจ ลงนามโดยนายอำเภอหาดใหญ่ เมื่อปี 2531 หลังจากมติคณะรัฐมนตรี ประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลน ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านระบุว่าจุดนี้ในอดีตเป็นพื้นที่ทำนาข้าว แต่ประเมินจากสภาพพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่สามารถทำนาได้ เพราะเป็นป่าพรุ และไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ​โดยยื่นขอมาจากเอกสารสิทธิ สค. 1 เดิม ซึ่งอาจจะเป็นการสวมสิทธิที่ดินแปลงนี้หรือไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะทำหนังสือให้ดีเอสไอเร่งตรวจสอบกรณีการออกเอกสิทธิโดยเร็ว