30 มิถุนายน 2565 กรมอุทยานฯ ติดตั้ง GPS Collar ติดตามตัว ‘สีดอหนุ่ม’ หลังออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3427619

นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ของช้างป่า (ส่วนกลาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับช้างป่าเพศผู้ (สีดอหนุ่ม) อายุประมาณ 30-35 ปี สูง 2.90 เมตร น้ำหนักประมาณ 5 ตัน เพื่อติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) เนื่องจากสีดอหนุ่มออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 หมู่บ้านทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในท้องที่รับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายชุมชนฯ ในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนจากช้างป่าตัวดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการและการอนุรักษ์ช้างป่าของประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทีมนักวิจัย สัตว์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าลงพื้นที่ติดตามและศึกษาโครงสร้างประชากร พฤติกรรมช้างป่ารวมทั้งศึกษาเส้นทางการเดินของฝูงช้างป่าแต่ละกลุ่มเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรกร ซึ่งก็ได้เห็นปัญหาในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้าง ซึ่งเป็นวิธีที่หลายประเทศนำมาใช้ และได้ผลดีมาใช้ในการติดตามช้างป่าในครั้งนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากปลอกคอสัญญาณดาวเทียมจะถูกนำมาใช้วางแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับกับภาคชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป