30 มิถุนายน 2564 เอเวอเรสต์ : ปฏิบัติการเก็บขยะบนเทือกเขาในเนปาล

ที่มา:

https://www.bbc.com/thai/thailand-57655314

บุคลากรในกองทัพเนปาลและชาวเชอร์ปา ร่วมกันเก็บขยะบนเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล โดยสามารถเก็บได้เกือบ 28 ตันในเวลา 1 เดือน ท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายจากพายุไซโคลน