30 มิถุนายน 2564 บ่อขยะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ใกล้เต็ม

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/496465

คณะทำงานจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เนื้อที่กว่า 100 ไร่ ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ที่ใช้เป็นพื้นที่กำจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง โดยใช้ระบบฝังกลบด้วยการบดอัดขยะตามแนวราบ แล้วบดอัดทับเป็นชั้น ๆ ซึ่งสามารถฝังกลบขยะให้แล้วเสร็จได้วันต่อวัน ปัจจุบันมีจำนวนขยะถูกส่งมากำจัดประมาณ 100 ตันต่อวัน

นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์เปิดเผยว่า บ่อขยะแห่งนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่เดือนพ.ค. 2543 ขณะนี้พบว่า บ่อขยะย่อย 4 บ่อในพื้นที่เกือบเต็มจำนวนความจุแล้ว คาดว่าจะสามารถรองรับขยะได้อีกประมาณ 6 เดือน จึงต้องเข้ามาตรวจสอบ และวางแผนก่อนที่จะเกิดปัญหาจนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน