30 มิถุนายน 2563 ปลื้มไม่น้อยหน้า! เต่าตนุขึ้นวางไข่ที่อ่าวเทียน บางสะพาน

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000066923

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าตรวจสอบรังไข่เต่า พบรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณอ่าวเทียน ต. แม่รำพึง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ผลการตรวจคาดว่า เป็นรอยเดินเต่าตนุ ความกว้างรอยเดิน ๖๕ ซม. ขุดพบไข่เต่าทะเลไม่ทราบจำนวน ความลึก ๖๐ ซม. จึงครอบรังไข่เต่าเพื่อป้องกันสัตว์นักล่า และเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของแม่เต่า พร้อมแนะนำวิธีการดูแลรังไข่เต่าให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งจัดกำลังและเวรยามดูแลรังไข่เต่าจนกว่าลูกเต่าจะฟักและลงทะเลต่อไป ชาวประมง และชาวบ้านบางสะพานในพื้นที่กั้นคอกเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่นที่จะมารบกวน นำบ่อซีเมนต์มาครอบ และใช้อวนตาข่ายขนาดตาเล็กปิดปากบ่อซีเมนต์เอาไว้ พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลของเต่าตนุ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ นับจากวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าลูกเต่าจะฟักซึ่งใช้เวลาประมาณ ๕๐ – ๕๕ วัน

ฤดูวางไข่ของเต่าตนุอยู่ในราวเดือน มิ.ย. จนถึงเดือน ก.ย. บริเวณอ่าวไทย และอยู่ในราวเดือน ก.ย. จนถึงเดือน ก.พ. ในทะเลอันดามัน จำนวนไข่ต่อครั้งมีตั้งแต่ ๗๐ – ๑๕๐ ฟอง เต่าขนาดโตเต็มที่แล้วจะว่ายน้ำหากินไปเรื่อยๆ แต่จะกลับมาวางไข่บนชายหาดที่ถือกำเนิด เป็นเต่าทะเลชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในน่านน้ำไทย ซึ่งมักพบในเขตที่มีอุณหภูมิน้ำที่ค่อนข้างอุ่น คือ สูงกว่า ๒๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป เต่าตนุ (Green turtle) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chelonia mydas อยู่ในวงศ์ Cheloniidae และเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Chelonia และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕