30 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนเพิ่มโดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคเหนือ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3157763

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ว่าพบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 961 จุด เพิ่มขึ้น 59 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 295 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 222 จุด พื้นที่เกษตร 203 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 139 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 90 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด

ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุดยังคงอยู่ในภาคเหนือทั้ง 3 จังหวัด คือ #อุตรดิตถ์ 85 จุด #เชียงราย 78 จุด #แพร่ 50 จุด จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยเฉพาะภาคเหนือ และยังมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร หรือการเข้าไปหาของป่า เนื่องจากพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม-29 มกราคม 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้วจำนวน 3,147 จุด ตามด้วยภาคกลาง 2,337 จุด และภาคเหนือ 2,082 จุด ตามลำดับ