30 มกราคม 2563 “อธิรัฐ” เปิดการขุดลอกลำน้ำชีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/178586

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการขุดลอกบริเวณแม่น้ำชี หมู่ที่ 3 บ้านมะบ้า ต. บึงงาม อ. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาอุทกภัย ด้วยวิธีต่างตอบแทน ที่ ต. บึงงาม อ. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน  ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาอุทกภัย ด้วยวิธีต่างตอบแทนบริเวณแม่น้ำชี หมู่ที่ 3 บ้านมะบ้า ต. บึงงาม อ. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำโดยการบูรณาการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และกรมเจ้าท่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. 2456 ในการดูแลรักษา และขุดลอกร่องน้ำฯ ซึ่งสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง แต่ด้วยข้อจำกัดของบุคลากร และงบประมาณแผ่นดิน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบทางน้ำของกรมเจ้าท่า จึงทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ประกอบกับวัสดุที่ได้จากการขุดลอกบางพื้นที่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถนำไปเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ขุดลอกได้ กรมเจ้าท่าจึงได้ริเริ่มโครงการขุดลอกร่องน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง โดยใช้วัสดุที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทน

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า แผนงานที่จะดำเนินการขุดลอกในแม่น้ำสายใหญ่ และสำคัญทั้งหมด 43 แห่ง และแม่น้ำสาขา ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของไทยสำหรับโครงการขุดลอกในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และบำรุงรักษาแม่น้ำชี ต. บึงงาม อ. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก เป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้น และตลอดทั้งปีอันเป็นการใช้แม่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content