30 มกราคม 2563 รายงานพิเศษ : กรมชลประทานติดตามความก้าวหน้า โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักฯ จ. เลย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/469581

ที่ห้องประชุม บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำขนาดบานระบาย 15.00 x 13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. เชียงคาน จ. เลย ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และ ผู้รับจ้าง พร้อมตรวจรับงาน โดยปัจจุบันได้ผลงาน ร้อยละ 2.765  

นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 กล่าว หลังจากนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำสู่ลำน้ำเดิมก่อน เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 สามารถเก็บน้ำในลำน้ำเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำไว้ใช้ ไม่ขาดแคลนน้ำ สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างเข้มข้น เพื่อให้รับทราบประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ

“โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ประกอบด้วยประตูระบายน้ำปิดกั้นระหว่างลำน้ำเลยกับลำน้ำโขง จำนวน 5 ช่อง กว้าง 15 เมตร สูง 13.2 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลบ.ม. ต่อวินาที โดยในช่วงน้ำหลากจะยกบานประตู เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเลยลงแม่น้ำโขง ส่วนช่วงน้ำโขงหนุน ประตูจะปิดบานกั้นน้ำโขงไม่ให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำเลย รวมทั้งทำหน้าที่สำคัญในการทดน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำในแม่น้ำเลยไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งในส่วนของประตูระบายน้ำลำน้ำเดิม จะมีประตูระบายน้ำจำนวน 2 ช่อง กว้าง 10 เมตร สูง 12.5 เมตร แบบให้เรือสัญจรผ่านได้ สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 400 ลบ.ม.ต่อวินาที และเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 7 ตำบล มีประชากรได้รับประโยชน์รวมกว่า 9,287 ครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ. เชียงคาน จ. เลย สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างสูงสุดให้แก่ราษฎรในพื้นที่”

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content