30 มกราคม 2563 ทส. ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด แก้นำเข้าขยะพิษ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1759808

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ที่ประชุมมีการจัดตั้งคณะทำงาน 3 คณะ เพื่อสนับสนุนการทำงานของอนุกรรมการ ประกอบด้วย 1. คณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2. คณะทำงานด้านการส่งเสริม และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ 3. คณะทำงานด้านการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลาสติก ทั้งนี้ การมีคณะทำงาน เพื่อดูในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือพลาสติก โดยตนจะเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั้งในต้นเดือน มี.ค. และขอข้อมูลจากกรมศุลกากรว่ามีแนวทางจะบริหารอย่างไร

“เป้าหมายของเราคือไม่ให้มีการนำเข้าซากพลาสติก หรือซากอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศ เนื่องจากตัวเลขของปี 2562 เพิ่งทราบว่านอกจากมีการนำเข้าซากพลาสติกแล้ว ยังมีการส่งออกด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมไม่สามารถออฟเซต หรือชดเชยกัน จึงเป็นหน้าที่ของคณะทำงานที่ต้องหาเหตุผลแล้วสามารถออฟเซตกันได้ สมมติเราส่งออก 100 แต่นำเข้า 110 ก็ตัดไปให้เหลือ 100 ได้หรือไม่ ส่วนที่ส่งออกให้หันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากคนที่จะต้องมาแบกรับภาระก็คือ ประชาชนในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม”

ส่วนปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะมายังประเทศไทย ทราบว่าในส่วนของกรมศุลกากรหากรับเข้ามาแล้วไม่ถูกต้อง จะอายัติไว้ ถ้ามีความปนเปื้อนสิ่งสกปรกสามารถส่งกลับได้แล้ว แต่หากอายัติแล้วเป็นของที่ดีก็ต้องขายทอดตลาด ถ้าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นอะไร แต่ว่าสิ่งที่ขายทอดตลาดไปบางครั้งก็กลายเป็นว่ามาจบในแลนฟิวหรือฝังกลบในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้การลักลอบเข้ามานั้นยังมีอยู่เป็นประจำ ดังนั้นเป้าหมายของอนุกรรมการคือ ทำอย่างไรที่จะปิดช่องว่างเหล่านั้น หากทำได้ทางหน่วยงานจะผลักดันให้ ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าในปี 2564 จะห้ามนำเข้าทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์.