30 มกราคม 2563 ชาวบ้านร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนช่วยปลาบึก

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/288464

ระดับน้ำที่ลดลงต่อเนื่องของอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ บ้านหนองหอย หมู่ 10 ต. มะเขือแจ้ อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ที่ล่าสุดเหลือน้ำอยู่ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 22 ของความจุ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กังวลเรื่องน้ำสำหรับทำการเกษตร และที่สำคัญเป็นห่วงปลาบึก ที่อาศัยอยู่ในอ่างกว่า 100 ตัว ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลมาหลายสิบปีจะได้รับผลกระทบ

น.ส. พัสวีพร คำพิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองหอย หมู่ 10 ต.มะเขือแจ้ อ. เมืองลำพูน ระบุว่าตอนนี้ชาวบ้านเป็นห่วงปลาบึก เพราะที่ผ่านมาเคยมีคนนอกพื้นที่เข้ามาล่าไปแล้วหลายตัว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ และวางแผนในการดูแลปลา เพราะชาวบ้านไม่มีความรู้

นายคำมูล พรหมพนัส ที่ปรึกษานายก อบต. มะเขือแจ้ อ. เมืองลำพูน ระบุว่า แผนบริหารน้ำที่เหลือในอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ของคณะกรรมการ และชาวบ้าน มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะปล่อยน้ำที่เหลือในอ่างเป็น 3 ระยะคือตั้งแต่เดือน ก.พ. ถึงเดือน เม.ย. เดือนละ 4 แสนลูกบาศก์เมตร รวมทั้งหมด 1 ล้าน 2 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงอีก และคาดว่าเดือน พ.ค. ไม่มีฝนตกลงมาจะกระทบกับปลาบึก รวมถึงสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ อย่างแน่นอน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ระบุว่า ได้เตรียมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประมงจังหวัดลำพูน ให้เข้าไปตรวจสอบ และหามาตรการดูแลปลาบึก รวมถึงสัตว์น้ำ ซึ่งไม่เฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่ตีบเท่านั้น แต่จะรวมถึงทุกอ่างเก็บน้ำใน จ. ลำพูน เพื่อไม่กระทบกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลของสำนักงานชลประทาน จ. ลำพูน ระบุว่า ขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 45 แห่ง ในพื้นที่ จ.ลำพูน ซึ่งมีความจุรวมกัน 59 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้เหลือน้ำในอ่างอยู่เพียง 14 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 23 เท่านั้น สาเหตุเป็นเพราะปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อย ขณะนี้จึงงดส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานเพื่อทำการเกษตร เพราะต้องสำรองไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ เพราะคาดการณ์ว่ากว่าจะมีฝนตกลงมาก็คงเป็นเดือน พ.ค.