30 พฤษภาคม 2565 ฝนตกหนักหลายพื้นที่ น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกล้นสปิลเวย์

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/572570

ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของ อ.ศรีณรงค์ ลำดวน สังขะ และศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกล้นสปิลเวย์ และมีสีเขียวขุ่น มวลน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมพื้นที่นาของชาวบ้านที่ติดกับอ่างเก็บน้ำได้รับผลกระทบหลายพันไร่ นอกจากนี้ มวลน้ำพัดเอาเศษวัชพืชและเศษขยะต่าง ๆ ส่งผลให้การระบายน้ำในบางช่วงติดขัด ขณะเดียวกันรถที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลแรงและเชี่ยว โดยมวลน้ำที่ไหลมารวมในอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกจะไหลไปสู่ลำห้วยทับทันก่อนจะไหลไปสู่แม่น้ำมูลต่อไป ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สังเกตปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเกินกำลังการกักเก็บ เช่นที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกแห่งนี้ มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ 119.73  ถือว่าล้นสปิลเวย์ รองลงมาคือ ที่อ่างเก็บน้ำสุวรรณา อ.ปราสาท เกินกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ 104.97ขณะที่อ่างเก็บน้ำเกาะแก้วก็ล้นสปีลเวย์เช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วชลประทานสุรินทร์มีน้ำกักเก็บทั้ง 17 อ่าง กว่า ร้อยละ 80.04