30 พฤษภาคม 2565 ทช. สำรวจพบฝูงโลมาหลังโหนกสัตว์ทะเลหายาก 13 ตัว บริเวณอ่าวปากพนังตอนใน ภาพรวมทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220530085350675

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ได้รายงานผลการสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช พบสัตว์ทะเลหายาก คือ โลมาหลังโหนกประมาณ 13 ตัว บริเวณอ่าวปากพนังตอนใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยในจำนวนนี้พบเป็นโลมาคู่แม่ลูก 2 คู่ มีพฤติกรรมว่ายน้ำใกล้ตัวแม่ แล้วยังพบพฤติกรรมว่ายน้ำเดินทาง และไล่จับอาหาร ส่วนการตรวจสุขภาพพบโลมามีร่างกายสมบูรณ์ โดยมีความสมบูรณ์ของร่างกายเฉลี่ยอยู่ที่ 3/5 อัตราการหายใจเฉลี่ย 7-8 ครั้ง/ 5 นาที ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของโลมา เสียงหายใจชัด สั้น ไม่พบเสียงหายใจผิดปกติ แล้วลูกยังมีรอยฟันที่ผิวหนังที่เกิดจากพฤติกรรมภายในฝูงตามปกติ (Rake marks) ซึ่งเป็นร่องรอยปกติที่เกิดจากพฤติกรรมแบบฝูง