30 พฤษภาคม 2564 หญ้าทะเลช่วยสู้โลกร้อน

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/576471

คณะสำรวจมหาสมุทรอินเดีย นำโดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซ เดินทางไปยัง Saya de Malha ที่อยู่ใกล้กับประเทศหมู่เกาะ สาธารณรัฐเซเชลส์ ในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อทุ่งหญ้าทะเลใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหญ้าทะเล การศึกษาพบว่า หญ้าทะเล สามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าปริมาณที่ป่าไม้เก็บกักได้ถึงสองเท่า หากหญ้าทะเลมีสุขภาพและการเจริญเติบโตที่ดีก็จะสามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ออกจากสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกสูงขึ้น นอกจากนี้ หญ้าทะเลเหล่านี้ยังอยู่ใกล้พื้นผิวน้ำ ซึ่งหมายความว่าพวกมันได้รับแสงแดดมากขึ้นอีกด้วย สภาพแวดล้อมเช่นนี้เป็นแหล่งพักพิงและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลหลายพันชนิด อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าบริเวณ Saya de Malha นั้นสามารถเก็บกักเก็บคาร์บอนไว้ได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า รากของหญ้าทะเลทั่วโลกสามารถดักจับคาร์บอนที่ฝังอยู่ในตะกอนมหาสมุทรได้ปีละมากกว่า 10%