30 พฤษภาคม 2563 นาทีชีวิต! เทศบาลราไวย์ ภูเก็ต ช่วยเต่าติดซากอวนบนหาดยะนุ้ย

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000056206

เฟซบุ๊ก “เทศบาลตำบลราไวย์” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้เผยแพร่วีดีโอคลิปขณะช่วยชีวิตเต่าทะเล เทศบาลตำบลราไวย์ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 พบเต่าติดซากอวน ซึ่งถูกทิ้งไว้บริเวณหาดยะนุ้ย ตำบลราไวย์ โดยชาวบ้านผู้พบเห็นไปเก็บขยะที่บริเวณชายหาด ทางเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และประชาชนในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเต่า และประสานศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้รับเต่าไปดูแลต่อไป