30 พฤศจิกายน 2565 ‘มหาชัย’ หนุนปลูกต้นไม้ในเมือง เพิ่มสีเขียว-ลดคาร์บอน-ฝุ่นพีเอ็ม2.5

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7387337

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.) ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร (ทสจ.) จัดกิจกรรม “ต้นไม้ในเมือง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลดฝุ่นละออง PM 2.5” โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และ นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขามหาชัย 2 ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นายอุดมกล่าวว่า กิจกรรม “ต้นไม้ในเมือง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลดฝุ่นละออง PM 2.5” ที่จัดขึ้นนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมในภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 เมื่อเดือน พ.ย.2564 และประกาศเป้าหมายไปสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ภายในปีพ.ศ.2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2608 การลดก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอีกข้อที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านั้นบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ของสหประชาชาติ อันจะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้จะช่วยการลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงช่วยดูดซับฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศได้ด้วย ดังนั้นทาง อบจ. จึงได้บูรณาการร่วมกับ ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม : ต้นไม้ในเมือง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้น เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจังหวัดสมุทรสาคร, เพื่อตรวจวัดปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ในพื้นที่เกาะกลางถนนเอกชัย, เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ที่ช่วยลด ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อน

หากทุกคนร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็จะช่วยลดโลกร้อน ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศได้ และสุดท้ายก็จะส่งผลให้สมุทรสาคร เป็นเมืองคาร์บอนต่ำได้อย่างแน่นอน