30 พฤศจิกายน 2564 วิจัยชี้ช่วง COVID-19 พบขยะพลาสติกในมหาสมุทรกว่า 25,900 ตัน

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/310216

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหนานจิง ประเทศจีน เผยแพร่รายงานการศึกษาปริมาณความต้องการใช้พลาสติกในช่วงการระบาดใหญ่ COVID-19 ลงบนวารสารออนไลน์ PNAS พบว่า มีจำนวนการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้น และกลายเป็นขยะถูกทิ้งลงมหาสมุทรจำนวนกว่า 25,900 ตัน โดยประมาณร้อยละ 87.4 เป็นขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่ได้รับการจำกัดอย่างถูกต้อง (MMPW) และมีความเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค หรือการรักษาโรค COVID-19 ในโรงพยาบาล การวิจัยใช้การศึกษาข้อมูลจาก 193 ประเทศ พบว่า สามารถแยกปริมาณขยะตามแหล่งกำเนิดเป็นกลุ่มประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศทวีปเอเชียร้อยละ 46 กลุ่มประเทศยุโรปร้อยละ 24 และกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและใต้ประมาณร้อยละ 22 ในจำนวนขยะทั้งหมดมีประมาณร้อยละ 7.6 เป็นชุด PPE และหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบว่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกจากการ
ช็อปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ปิดเมืองต่าง ๆ

ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรจากแม่น้ำสายสำคัญ 369 แห่ง โดยเฉพาะในแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนมีขยะกว่า 3.7 ตัน แม่น้ำดานูบในยุโรปประมาณ 1,700 ตัน จากการศึกษาแบบจำลองพบว่า ขยะพลาสติกกระจายตัวอยู่บริเวณชายฝั่งก่อนลอยออกไปสู่มหาสมุทรใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี ขยะประมาณร้อยละ 70.5 กระจายอยู่บริเวณชายฝั่ง และขยะประมาณร้อยละ 28.8 จมลงสู่ก้นทะเล งานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงปัญหาขยะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรได้รุนแรงในอนาคต รัฐบาลในแต่ละประเทศควรให้ความสำคัญในการกำจัดขยะในแม่น้ำลำคลอง ส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ และใช้งานวัสดุที่ย่อยสลายได้ หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาสมุทรเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้งที่อยู่อาศัยในมหาสมุทรและบนแผ่นดินใหญ่