30 พฤศจิกายน 2563 ผ้าห่มโบราณทำด้วยขนไก่งวง ๑๑,๕๐๐ ตัว

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1985700

ไก่งวงเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงไม่กี่ชนิดที่เลี้ยงกันตามบ้านเรือนผู้คนในทวีปอเมริกาเหนือจนกระทั่งชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐาน สัตว์ชนิดนี้มีบทบาทสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านอินเดียนแดง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทีมวิจัยนำโดยนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานผลวิจัยผ้าห่มขนสัตว์โบราณที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของการเลี้ยงไก่งวงของคนยุคนั้น ทีมวิจัยเผยว่า จากการวิเคราะห์ผ้าห่มขนไก่งวงอายุประมาณ ๘๐๐ ปี ขนาด ๙๙ × ๑๐๘ ซม. ที่ได้มาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ เพื่อสืบค้นถึงแนวคิดว่า ผ้าห่มถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าขนไก่งวงอันอ่อนนุ่มหลายพันเส้นถูกพันรอบกับเส้นใยต้นยัคคามีความยาวถึง ๑๘๐ ม. พร้อมระบุว่า ชาวอเมริกันโบราณที่อาศัยในพื้นที่ดอนแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ขนไก่งวงประมาณ ๑๑,๕๐๐ ตัว มาทำผ้าห่มขนไก่งวง ทั้งนี้ มีข้อสันนิษฐานอย่างกว้างขวางเสื้อผ้าและผ้าห่มที่ทำจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือขนนก เป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการขยายตัวของมนุษย์ไปสู่สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นในที่สูง อย่างที่ดอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกมักจะอยู่ที่ระดับความสูงกว่า ๑๕๒๔ ม. นักวิจัยเผยว่า ในระยะยาวของการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้คนเห็นคุณค่าความสำคัญของไก่งวงที่มีต่อวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกันทั่วภาคตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ปัจจุบันผ้าห่มขนสัตว์โบราณเหล่านี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Edge of the Cedars State Park ในเมืองแบลนดิง รัฐยูทาห์