30 พฤศจิกายน 2562 สานฝันพัฒนา ‘ริมเจ้าพระยา’ ดึง ‘7ชุมชน’ ร่วมยกระดับ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/bangkok/744147

กทม. ผลักดัน “โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” เพื่อเป้าหมายหลักยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ตามที่กองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้ “แม่น้ำเจ้าพระยา” เป็น 1 ใน 28 สายน้ำประวัติศาสตร์ที่เป็น “แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก” จึงเกิดเป็น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีความคืบหน้าเป็นไปตามกำหนด ทั้งในด้านการศึกษาแผนแม่บท การจัดทำแบบรายละเอียด ซึ่งในการดำเนินการได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคสังคม มีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนในหลายช่องทาง จนได้รับความร่วมมือดีขึ้น

ที่สำคัญยังได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและยินยอมย้ายออกไป โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ โดยบางส่วนได้ย้ายไปที่อยู่อาศัยใหม่ที่แฟลต ขส.ทบ. และปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่ อ.บางใหญ่ และ อ.บางกร่าง จ.นนทบุรี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเมือง มีเป้าหมายหลักคือการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสมบัติของคนทั้งชาติได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยรูปแบบโครงการประกอบด้วยการก่อสร้างทางเดิน-ทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยาความกว้างประมาณ 6-10 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และเส้นทางการเข้าถึงระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 จากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทาน ระยะทาง 2.99 กิโลเมตร งบประมาณ 1770 ล้านบาท โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ช่วงที่ 2 จากกรมชลประทาน ถึงคลองรอบกรุง ระยะทาง 3.26 กิโลเมตร งบประมาณ 2470 ล้านบาท โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร งบประมาณ 2061.5 ล้านบาท โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด ถึงคลองบางยี่ขัน ระยะทาง 2.98 กิโลเมตร งบประมาณ 2061.5 ล้านบาท โดยรูปแบบของทางเดิน-ทางจักรยาน จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.25 เมตร ต่ำกว่าระดับเขื่อนป้องกันน้ำท่วมประมาณ 1 เมตร จึงไม่บดบังทัศนียภาพสิ่งก่อสร้างริมน้ำ ไม่บดบังภูมิทัศน์และวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในส่วนของความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ พบว่าช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 สามารถดำเนินโครงการได้ เมื่อมีการเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 540 วัน หรือ 2 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้จัดประชุมเสวนาศึกษาแนวทางเครือข่ายภาคประชาชนรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ดึงผู้แทน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร ชุมชนวัดระฆัง ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี เข้าร่วม ซึ่งผู้แทนชุมชนขอให้พิจารณาดักและจัดเก็บขยะ ผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่ กทม. ขอให้จัดการบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งขอให้ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาให้ชุมชนรับรู้รับทราบโดยทั่วกัน เบื้องต้น สำนักสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งว่า ในช่วงต้นปี 63 จะจัดเสวนาชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนริมคลองต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมอนุรักษ์คูคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

http://bpkd.bulukumbakab.go.id/wp-includes/css/slot88/
https://damkar.bontangkota.go.id/togel-slot/
Skip to content