30 พฤศจิกายน 2562 กทม. – ปริมณฑล ฝุ่น pm2.5 เช้านี้ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่แนวโน้มสูงขึ้น

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/118337

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.00 น. ดังนี้

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมในเช้าวันนี้ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 17-44 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ โดยผลการคาดการณ์ฝุ่นละอองของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 62 พบแนวโน้มของฝุ่นละอองในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และจะมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป โดยในช่วงวันที่ 3 ธ.ค. 62 คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ดี ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ คพ. และ กทม. ยังคงติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน โดยประชาชนติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com/webV2 แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com/bma/index.php