30 ธันวาคม 2565 หยดเย็น

ที่มา : https://www.meteorologiaenred.com/th/cold-blob.html

ในขณะที่อุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ทะเลที่เย็นยะเยือกก็โผล่ขึ้นมาในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์งุนงงมานานหลายปี นี่คือ “รู” ที่ร้อนขึ้นในแอตแลนติกเหนือหรือที่เรียกว่า 
หยดเย็น. ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 1°C ในขณะที่โพรงอากาศทางตอนใต้ของเกาะกรีนแลนด์เย็นลง 0,9°C ในบทความนี้ เราจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ  Cold Blob ลักษณะเฉพาะและการวิจัยล่าสุด

         การวิจัยก่อนหน้านี้เชื่อมโยงหลุมความร้อนกับกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่อ่อนตัวลงซึ่งนำความร้อนมาจากเขตร้อน การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของมหาสมุทรที่ละติจูดสูงและทะเลที่เย็นกว่าซึ่งก่อให้เกิดเมฆในระดับต่ำมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุอย่างชัดเจนจากการบังคับของมนุษย์ในการจำลองแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ และมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจวิวัฒนาการในอดีตและอนาคตของหลุมร้อน แผนที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวโลกส่วนใหญ่แสดงแถบสีแดงและสีส้ม ซึ่งเน้นถึงภาวะโลกร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่ แต่บางพื้นที่ก็อุ่นขึ้นไม่มากและยังเย็นลงด้วยซ้ำ หนึ่งในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

          หลุมร้อนนี้มีความชัดเจนเป็นพิเศษในรายงานการประเมินล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นจุดสีน้ำเงินบนแผนที่ซึ่ง แสดงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกที่สังเกตได้ตั้งแต่ปี 1901 ถึง 2012 การวิจัยพบว่าหลุมอุ่นมีความเชื่อมโยงกับ
การลดลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Meridional Overturning Circulation หรือ AMOC) ซึ่งเป็นระบบของกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ลำเลียงน้ำอุ่นจากเขตร้อนและไกลออกไปยุโรป

          AMOC เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแบบจำลองการหมุนเวียนของมหาสมุทรทั่วโลกที่ใหญ่ขึ้น 
ที่ส่งความร้อนไปทั่วโลก มันถูกผลักดันโดยการเย็นตัวและการจมของน้ำเกลือในละติจูดสูงของแอตแลนติกเหนือการศึกษาแสดงให้เห็นว่า AMOC อ่อนกำลังลงตั้งแต่กลางศตวรรษที่ XNUMX (และอาจนานกว่านั้น) อันเป็นผลมาจากการที่น้ำจืดไหลเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่น้ำจืดที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยลดการทรุดตัวของน้ำทะเลที่เย็นลง ซึ่งจะลดปริมาณน้ำอุ่นที่ดึงมาจากเขตร้อน ทำให้การหมุนเวียนลดลง น้ำอุ่นที่น้อยลงในเขตร้อนมีผลทำให้มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเย็นลง ซึ่งช่วยชดเชยความร้อนทั่วไปของมหาสมุทรจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น เป็นผลให้หลุมอุ่นมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของ AMOC อย่างไรก็ตาม การศึกษาแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่มีส่วนทำให้มหาสมุทรและชั้นบรรยากาศเย็นลง