30 ธันวาคม 2565 สผ. รับข้อเสนอภาค ปชช. ทบทวน กำหนด พื้นที่-มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชุมพร

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_3748106

 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ชี้แจงว่าตามที่มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และใกล้เคียง ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ยื่นเรื่องคัดค้านการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ….   ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งปัจจุบัน รัฐมนตรีทส. ยังไม่ได้มีการลงนามในร่างประกาศดังกล่าว จึงยังไม่มีผลบังคับใช้ และ มอบหมาย สผ. พิจารณาข้อคัดค้านดังกล่าว

ดร.พิรุณ กล่าวว่า ต่อมา สผ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปชี้แจงทำความเข้าใจถึงความเป็นมาประโยชน์ ผลกระทบในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปะทิว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม โดยมีผู้แทนภาคประชาชนกลุ่มประมงปะทิวคลองบางสนและใกล้เคียง เครือข่าย สภาองค์กรชุมชนอำเภอปะทิว รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อชี้แจง ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีความวิตกกังวลว่าหากมีการประกาศบังคับใช้ร่างประกาศฉบับดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในเขตอำเภอปะทิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดย สผ. ยืนยันว่ามาตรการห้ามเครื่องมือประมงเป็นเครื่องมือถูกห้าม ในกฎหมายว่าด้วยการประมงอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการทำประมงพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม เพื่อลดข้อกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ สผ. จะได้รวบรวมประเด็นข้อเรียกร้อง มาพิจารณาทบทวนกับร่างประกาศกระทรวงฯ อีกครั้ง เพื่อให้ร่างประกาศกระทรวงฯ เกิดความเหมาะสมในรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งนี้ สผ. จะดำเนินการลงพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล เพื่อหารือและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวออกประกาศกระทรวงดังกล่าว เป็นรายตำบลทั้ง 4 ตำบล โดยคาดว่าดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  – มีนาคม 2566 และเมื่อได้ข้อยุติร่วมกันแล้ว สผ. จะหารือกับจังหวัดชุมพรและ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content