30 ธันวาคม 2563 ทช. เข้มมาตรการดูแลพื้นที่เต่ามะเฟืองวางไข่ เพราะเป็นสัตว์คุ้มครอง

ที่มา: https://mgronline.com /greeninnovation/detail/9630000133164

เต่ามะเฟือง เป็นสัตว์คุ้มครอง โดยสถานะการอนุรักษ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กำหนดมาตรการในการดูแลพื้นที่วางไข่ของเต่ามะเฟืองอย่างเคร่งครัด เช่น ให้ลดการใช้เสียง แสงไฟ งดถ่ายภาพโดยใช้แฟลช และไม่ให้เข้าในเขตที่กั้นไว้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (พังงา) ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ หาดบางสัก หาดคึกคัก และหาดบนเกาะคอเขา ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา จัดเวรเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมในพื้นที่ จากการรายงานระบบฐานข้อมูลกลาง และมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับเต่ามะเฟืองในปัจจุบันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ติดเครื่องมือประมงระหว่างการเดินทางมาวางไข่ และระหว่างพักช่วงการวางไข่ของแม่เต่ามะเฟือง มีโอกาสที่จะติดเครื่องมือประมง ทั้งเครื่องมือประมงพาณิชย์ เช่น อวนลาก และเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เช่น อวนลอย เบ็ดราวปลากระเบน และโป๊ะน้ำตื้น ถูกรบกวนจากกิจกรรมในทะเล ขยะ และน้ำเสียจากเรือ การท่องเที่ยวทางทะเล รบกวนการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล การสูญเสียสภาพชายหาดที่เหมาะสมต่อการวางไข่

เต่ามะเฟือง อีกชื่อเรียกว่า เต่าเหลี่ยม เป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ ๔ ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบัน ตัวเต็มวัยของเต่ามะเฟืองมีขนาดอยู่ที่ ๑๕๐ – ๒๐๐ ซม. มีน้ำหนักมากถึง ๔๐๐ – ๙๐๐ กก. อาหารหลักของมันคือ แมงกะพรุน ซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณของแมงกะพรุนไม่ให้เยอะจนเกินไป ปัจจุบันเต่ามะเฟืองอยู่ในสถานภาพเสี่ยงวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากภัยคุกคามต่างๆ ทางทะเลจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเต่ามะเฟืองจำนวนมากตายไป เพราะกินขยะพลาสติกเข้าไป