30 ตุลาคม 2564 จีนเร่งปรับปรุงตัว ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้า 4 แนวทางหลัก มุ่งเป้า Net Zero

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000107287

ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา จีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นถึง 3 เท่า อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ จีนได้ออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะจำกัดการปล่อยคาร์บอนไม่ให้มีปริมาณสูงเกินสถิติในอดีตภายในปี 2030 และจะควบคุมให้ลดลงไปอีกอย่างต่อเนื่อง จนมีปริมาณการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2060

ดังนั้น เพื่อปรับปรุงตนเองไม่ให้แย่ไปกว่านี้ นอกจากประกาศเป้าหมาย Net Zero แล้ว เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้จริง จีนจึงได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) กำหนด 4 แนวทางหลัก เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนจนกระทั่งเหลือศูนย์ (Net zero CO2) และมุ่งไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ประกอบด้วย

1) ลดความเข้มข้นของคาร์บอน (Carbon Intensity) ต่อหน่วยของ GDP ลงร้อยละ 18

2) เพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล (Non-fossil energy) ให้ได้ร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานโดยรวม จากปี 2563 ที่มีการใช้อยู่ราวร้อยละ 15.9

3) ลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ต่อหน่วยของ GDP ลงร้อยละ 13.5 และ

4) เพิ่มยอดขายรถยนต์ EV (Electric Vehicle) ให้ได้ร้อยละ 20 ของยอดขายรถยนต์ทุกประเภท