30 ตุลาคม 2563 กรมชลประทานยืนยันเขื่อนลำตะคอง ยังรับน้ำได้อีก

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/297889

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำจากพายุดีเปรสชั่นโมลาเบ สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก ๓๔๗.๗๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ ๑.๙๙ ล้าน ลูกบาศก์เมตร การระบายน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ รวมไปถึงบริเวณที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา เนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำลำตะคองมีปริมาณต่ำกว่าตลิ่งประมาณ ๕๐ ซม.และสามารถรับน้ำได้อีก ๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานกำหนดแผนผันน้ำเก็บไว้ยังแก้มลิงและบึงสาธารณะ ตลอดจนบึงที่กรมชลประทานเตรียมไว้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกกิจกรรมตลอดฤดูแล้งหน้า กรมชลประทานส่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนสำรวจสภาพของเขื่อนลำตะคอง รวมถึงอาคารชลประทานในพื้นที่ ตัวเขื่อนลำตะคอง และอาคารชลประทานมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีสามารถรับน้ำได้ในอัตราที่กำหนดไว้