30 กันยายน 2565 ทช. โชว์ภาพวาฬบรูด้า หากินอาหารอยู่ชายฝั่งบางสน จ.ชุมพร

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/298370

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโพสต์คลิปภาพวิดีโอ และภาพนิ่งวาฬบรูด้าขนาดใหญ่ว่ายน้ำหากินอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร โดยเป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายจากโดรนลงมาทำให้เห็นทัศนียภาพความสวยงามของท้องทะเลชายฝั่งและวาฬบรูด้าที่แหวกว่ายทะเลหากินอาหารอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง สำรวจติดตามวาฬบรูด้าตามที่ได้รับแจ้งการพบเห็นจากเครือข่ายบริเวณชายฝั่งชุมพร ผลการสำรวจพบวาฬบรูด้า 1 ตัว บริเวณอ่าวบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีพฤติกรรมกำลังกินอาหาร จากการตรวจสอบอัตลักษณ์เบื้องต้นพบว่ายังไม่ตรงกับอัตลักษณ์ของวาฬบรูด้าในฐานข้อมูลที่มีอยู่การตรวจสุขภาพโดยใช้ภาพถ่าย และสังเกตระยะไกล พบว่าคุณภาพ และอัตราการหายใจปกติมีความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี บนลำตัวด้านขวามีรอยแผลหลุมที่หายแล้วทั้งนี้จะได้ตรวจสอบอัตลักษณ์โดยละเอียดต่อไป