30 กันยายน 2564 เร่งหามือทิ้งงูหลามต้นไม้-กิ้งก่าอินโดริมป่าชายเลนสตูล

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/308256

นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล จ.สตูล เข้ารับมอบสัตว์ป่าต่างประเทศของกลางจากศุลกากรสตูล หลังพบงูหลามต้นไม้ และกิ้งก่าอินโดถูกนำวางทิ้งอยู่บริเวณริมป่าชายเลน บริเวณเกาะปูยู ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล นายประมวล สังข์ทอง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสตูลกล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบ ไม่พบตัวผู้กระทำผิด พบสัตว์ป่าจำนวน 34 ตัว ประกอบด้วยงูหลามต้นไม้  18 ตัว ราคาประเมินตัวละ 6,000 บาท  และกิ้งก่าอินโด 16 ตัว ราคาประเมินตัวละ 5,000 บาท มูลค่าราคาประเมินรวม 188,000 บาทใส่ในกล่องทิ้งไว้ และยังไม่ตาย 

ทั้งนี้สัตว์ป่าของกลางดังกล่าว เป็นสัตว์ป่าควบคุมตาม พ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ห้ามนำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าควบคุมโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสตูล สำหรับของกลางนำส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา เพื่อเก็บรักษาต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชระบุว่า งูหลามต้นไม้ และกิ้งก่าอินโด ถือเป็นสัตว์ป่าควบคุม หมายความว่า สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 23 ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ค้าที่เลี้ยงไว้เพื่อขาย และเตรียมนำไปส่ง แต่อาจได้รับรายงานว่า มีด่านจึงทิ้งสัตว์ป่าทั้งหมดไว้ อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าเหล่านี้ถือเป็นเอเลียนสปีชีส์ ถ้าปล่อยทิ้งในระบบนิเวศอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์พื้นถิ่นได้