30 กันยายน 2564 อียูชี้มลพิษทางอากาศในทวีปยุโรป ก่อความเสียหายกว่า 16.9 ล้านล้านบาท

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_2966382

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป (อีอีเอ )เปิดเผยว่า ปี ค.ศ. 2017 เพียงปีเดียว มลพิษทางอากาศที่มาจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในทวีปยุโรปทำลายสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 430,000 ล้านยูโร (16.9 ล้านล้านบาท) ในรายงานของหน่วยงานดังกล่าวระบุว่า เมื่อปี ค.ศ. 2017 มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมสร้างความเสียหายให้กับสังคมราว 277,000–433,000 ล้านยูโร (10.9–17 ล้านล้านบาท) มูลค่าดังกล่าวเทียบเท่ากับร้อยละ 2-3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหภาพยุโรป (อียู) และเป็นมูลค่าที่สูงกว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจทั้งหมดในแต่ละปีของหลายชาติสมาชิกยุโรป ในขณะที่อุตสาหกรรมในทวีปยุโรปมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ส่วนต้นทุนทางสังคมหรือผลกระทบภายนอกที่เกิดจากมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมนี้ยังคงสูงอยู่ มูลค่าดังกล่าวประเมินจากผลกระทบของมลภาวะทางอากาศซึ่งรวมถึงการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ตลอดจนความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ แหล่งที่อยู่อาศัย และพืชผล จากสถานที่มากกว่า 11,000 แห่งที่มีการรายงานการปล่อยมลพิษ มีเพียง 211 แห่งที่รับผิดชอบค่าเสียหายครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด สถานที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร โปแลนด์ สเปน และอิตาลี โดยมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ถ่านหิน เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือ การปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมหนัก การผลิตเชื้อเพลิงและกระบวนการแปรรูป