30 กันยายน 2564 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศสัตว์สูญพันธุ์ 23 ชนิด

ที่มา:

https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/157499

องค์การบริหารพันธุ์ปลาและสัตว์ป่าสหรัฐอเมริกา ประกาศให้สูญพันธุ์สิ่งมีชีวิต 23 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์ป่า 22 ชนิด และพืช 1 ชนิด หนึ่งในนั้น คือ นกหัวขวานจะงอยปากสีงาช้าง (ivory-billed woodpecker)  ซึ่งนักดูนกพยายามตามหาตัวมากที่สุด และไม่มีบันทึกการพบเห็นอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1944  หรือเมื่อ 77 ปีที่แล้ว องค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าสหรัฐอเมริการะบุว่า การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้ง 23 ชนิดแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทางธรรมชาติในประเทศกำลังหายไป เช่นเดียวกับความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้ง 23 ชนิดนี้สูญพันธุ์ คือ การทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยฝีมือมนุษย์ เดบบ์ ฮาแลนด์ (Deb Haaland)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่า การแก้ปัญหาพื้นที่ทางธรรมชาติลดลง ที่ทำให้สัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องใช้วิธีบูรณการเชิงรุก