30 กันยายน 2563 นายทุนลอบถางป่าทำสวนผลไม้บนเขาในเขตนิคมสร้างตนเอง จ. ระยอง

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000099911

นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ. ระยอง ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมสร้างตนเองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านและนักอนุรักษ์ป่ามะขามร้องเรียนพบนายทุนลอบใช้รถแบคโฮแผ้วถางป่าไม้ เพื่อปรับพื้นที่เป็นสวนผลไม้ในเนื้อที่ ๑๐ ไร่ และติดตั้งท่อน้ำพลาสติกเพื่อใช้รดสวน รวมทั้งยังมีการสร้างอาคารโครงเหล็กบนพื้นที่ และยังมีคนงานในสวนผลไม้อาศัยอยู่หลายคน นอกจากนั้น ยังตัดทางขึ้นเขาซึ่งก่อนหน้านี้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังนายอำเภอเมืองระยอง เพื่อให้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่า ใช้รถแบคโฮทำทางขึ้นเขาซึ่งมีความลาดชัน และสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๐๐ ม. ผู้บริหาร​นิคมสร้างตนเอง จ. ระยอง สั่งระงับการกระทำกิจกรรมทั้งหมดของนายทุนรายดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบข้อเท็จจริง