30 กันยายน 2563 ชาวบ้านเฮ! พายุโซนร้อนโนอึลทำน้ำไหลลงอ่างเก็บลำฉมวก

ที่มา:

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำฉมวก หมู่ที่ ๖ ต. นิคม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ ๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บ ๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากพายุโนอึลเข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำฉมวกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งมานาน เดิมอ่างเก็บน้ำลำฉมวกมีปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ ๑๕ ของความจุ แต่ฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันส่งผลดี อ่างเก็บน้ำลำฉมวก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้านใน ๓ อำเภอ ได้แก่ อ. ห้วยแถลง อ. พิมาย และ อ. จักราช ชาวบ้านใช้น้ำอุปโภคบริโภคจำนวน ๕ ตำบล ๒๐ หมู่บ้าน ใช้น้ำทำการเกษตรจำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ พายุโซนร้อนนอึลทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมีปริมาณน้ำใช้การได้ร้อยละ ๘๕ ของความจุ คาดว่า ปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่ในอ่างเก็บน้ำจะสามารถใช้การได้จนถึงฤดูแล้งในปีหน้า