30 กันยายน 2563 ชลประทานตั้งเครื่องดันน้ำเก่าแก้สะแกกรังนิ่งและเน่า กระทบกระชังปลา

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000099836

นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี มอบหมายให้นายสันติ บุญศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานร่วมกับส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักงานเครื่องจักรกลที่ ๕ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำสะแกกรังจำนวน ๘ เครื่อง เพื่อผลักน้ำในแม่น้ำสะแกกรังให้มีคุณภาพดีขึ้น หลังน้ำในแม่น้ำสะแกกรังลดระดับลง ไม่มีน้ำไหลเวียน และเกิดการเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อแพอยู่อาศัย และกระชังปลา ทีมเจ้าหน้าที่นำเครื่องผลักดันน้ำติดตั้ง ๒ จุด จุดแรก คือ บริเวณสะพานวัดอุโปสถารามจำนวน ๔ เครื่อง และที่บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือจำนวน ๔ เครื่อง เพื่อผลักน้ำเน่าเสียดังกล่าวออกไปให้ได้มากที่สุด ก่อนผลักดันหรือสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาใหม่ เพื่อทำให้แม่น้ำสะแกรังกลับมาดีเหมือนเดิม