30 กรกฎาคม 2564 หิมะตกที่ประเทศบราซิล

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/503920

เกิดปรากฏการณ์หิมะตกทางตอนใต้ของประเทศบราซิล โดยอุณหภูมิจะต่ำลงอีก และจะมีหิมะตกในอีกหลายเมือง