30 กรกฎาคม 2564 ภูมิทัศน์หินชนวนในเวลส์ได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/106365/

คณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) ซึ่งปีนี้ประชุมกันเป็นครั้งที่ 44 ณ เมืองฝูโจว ในมณฑลฝูเจี้ยนของประเทสจีน มีมติในสัปดาห์นี้ ขึ้นทะเบียนภูมิทัศน์หินชนวน ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของเวลส์ ในสหราชอาณาจักร ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ภูมิทัศน์หินชนวนในเวลส์มีอายุเก่าแก่มากกว่า 1,800 ปี และมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกหินชนวนของสหราชอาณาจักร ในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หินชนวนจากที่นี่ยังเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของการก่อสร้างป้อมโรมัน ใกล้กับอุทยานแห่งชาติสโนว์โดเนีย ทางตอนเหนือของเวลส์ และเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมสำคัญหลายแห่งบนโลกด้วย ขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรซึ่งเสนอสถานที่แห่งนี้ให้เข้ารับการพิจารณาจากยูเนสโก เมื่อปี 63 แสดงความยินดีกับมติดังกล่าว และคาดหวังว่า การที่สถานที่แห่งนี้จะมีชื่อเสียงมากขึ้นในอนาคต จะเป็นการช่วยสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยูเนสโกมีมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถอดเมืองลิเวอร์พูลของสหราชอาณาจักร ออกจากการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลังขึ้นทะเบียนเมื่อปี 47 และลดสถานะลงมาเป็นมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในอันตราย เมื่อปี 55 เนื่องจากยูเนสโกมีความวิตกกังวลต่อโครงการพัฒนาหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในเมือง โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งแม่น้ำเมอร์ซีย์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถาปัตยกรรมโบราณ ทั้งในด้านภูมิทัศน์และโครงสร้าง หนึ่งในนั้นคือ แผนการก่อสร้างสนามฟุตบอลของสโมสรเอฟเวอร์ตัน