30 กรกฎาคม 2564 ตรวจจับซากเรืออับปางที่พื้นมหาสมุทรจากอากาศ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2152025

การค้นหาซากเรืออับปาง เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจในอดีตที่ผ่านมาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้า การอพยพ และการสงคราม แต่การค้นหาทางแหล่งโบราณคดีใต้น้ำนั้นมีราคาแพงและอันตราย ดังนั้น วิธีที่เข้าท่าเข้าทีกว่าก็คือ การทำแผนที่เรือที่จมใต้สมุทรทั้งหมดในพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าจะสามารถลดเวลา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้นหาซากเรืออย่างโดรนใต้น้ำหรือนักประดาน้ำ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาทำงานในสาขาโบราณคดีใต้น้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักวิจัยที่ค้นหาซากเรือได้อาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ของกองทัพเรือสอนคอมพิวเตอร์ว่า ซากเรืออับปางเป็นอย่างไร จนสามารถจำแนกซากเรือจมที่พื้นมหาสมุทร จากการตรวจจับโดยเครื่องบินและเรือบนพื้นผิวน้ำ แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นนั้นแม่นยำถึงร้อยละ 92 ในการค้นหาซากเรือจมที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐเปอร์โตริโก เพื่อค้นหาซากเรือจมที่ไม่รู้จักหรือไม่อยู่ในแผนที่ วิธีการใหม่ในการค้นคว้าด้านโบราณคดีใต้น้ำดังกล่าว ยังสามารถขยายออกไปเพื่อค้นหาลักษณะทางโบราณคดีใต้น้ำประเภทอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ประติมากรรม และเครื่องบิน

Skip to content