30 กรกฎาคม 2563 ไขปริศนาซากมนุษย์โบราณในถ้ำอิสราเอล

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1899527

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ศึกษาวิวัฒนาการมนุษย์แห่งชาติสเปน (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana-CENIEH) รายงานครั้งใหม่ลงวารสารการศึกษาด้านบรรพมานุษยวิทยา (PaleoAnthropology) ถึงการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคบางส่วนของกระดูกเท้า ที่ถูกขุดพบมานานกว่า ๒๕ ปี ที่ถ้ำ Amud ซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลที่เรียกว่า Amud ๙ เป็นมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลเพศหญิง มีน้ำหนัก ๖๐ กก. สูง ๑๖๐ – ๑๖๖ ซม. อาศัยอยู่ในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ทีมนักวิทยาศาสตร์เผยว่า การจะระบุเกี่ยวกับเพศ น้ำหนัก และส่วนสูงของซากฟอสซิลกระดูก ขึ้นอยู่กับขนาดของกระดูกขาใหญ่ แต่ในกรณีของบุคคลที่เรียกว่า Amud ๙ มีเพียงเศษกระดูกแข้ง กระดูกข้อเท้า กระดูกฝ่าเท้า และกระดูกนิ้วเท้าจึงต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันตามกระดูกเท้าด้วยวิธีการประเมินค่าตัวแปรทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ