30 กรกฎาคม 2563 เจ้าอาวาสวัดหมื่นล้านขอโทษชาวเชียงใหม่บูรณะวิหารเก่าผิดวิธี

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/295012

นายกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย และฟื้นฟูภาพลายรดน้ำวิหารภายในวัดหมื่นล้าน อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ หลังช่างใช้สีทาทับลายรดน้ำบานประตูพระวิหารของวัดอายุ ๑๐๐ กว่าปี จนมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบพบว่า บานประตูวิหารมีการทาสีทับสามชั้น ผู้เชี่ยวชาญใช้น้ำยาเคมีทดสอบลอกสีที่ทาทับอยู่ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยใช้เวลานานกว่า ๑ ชม. สามารถลอกสีที่ทาทับได้ และพบลายรดน้ำบนบานประตูยังอยู่ ส่วนลายฉลุทองประดับผนังหลังองค์พระประธานนั้น จากการตรวจสอบจากภาพถ่ายเดิมพบว่า เป็นลายเทพพนม ไม่ใช่ของเก่าอายุหลายร้อยปี แต่น่าจะสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ปลายๆ ไม่เก่าเท่าประตูวิหาร แต่ทางวัดสกัดถอดออกจากผนังจนเสียหายทั้งหมด จึงไม่สามารถซ่อมแซม หรือ ฟื้นคืนสภาพได้แล้ว

พระอธิการสงกรานต์ วิรชญเมธี เจ้าอาวาสวัดหมื่นล้านยอมรับผิดกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า ทางวัดทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยเจตนาดีที่ต้องการจะบูรณะซ่อมแซมวิหารที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมอย่างหนักและผุพังจากการถูกปลวกกิน เมื่อมีศรัทธาญาติโยมแสดงเจตจำนงที่จะออกทุนทรัพย์ให้จึงได้ดำเนินการไป เมื่อทราบภายหลังว่า ส่งผลกระทบกับของเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะ ทำให้รู้สึกเสียใจอย่างมาก และอยากขอโทษชาวเชียงใหม่ และคนไทยทั้งประเทศสำหรับเรื่องนี้ ที่จะเป็นบทเรียนให้แก่ตัวเองและทางวัด รวมทั้งวัดอื่นๆ ด้วย ส่วนการฟื้นฟูสภาพและซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คงต้องขอความอนุเคราะห์ให้ทางกรมศิลปากรช่วยดูแล และดำเนินการให้