3 เมษายน 2565 ลักลอบค้าสัตว์เลื้อยคลานในอินโดนีเซีย

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/560315

เจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซีย สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์เลื้อยคลาน ที่ได้รับการคุ้มครองจำนวนหลายร้อยตัวได้ในท่าอากาศยาน โดมินิก เอ็ดเวิร์ด โอซอก ที่เมืองซอรอง จังหวัดปาปัวตะวันตก ของอินโดนีเซีย โดยสัตว์ป่าที่ยึดเป็นของกลาง ได้แก่ จำพวกกิ้งก่าและงูเหลือมสายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ยึดมาได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบสุขภาพของพวกมัน รวมทั้งจัดหมวดหมู่ สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป