3 เมษายน 2564 พายุฤดูร้อนถล่มอุบลฯ บ้านพังกว่า 40 หลังคาเรือน

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/228956

เกิดเหตุพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง พัดถล่มบ้านเรื่อนราษฎรพร้อมกับมีฝนตกหนักในพื้นที่ อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี ทำให้บ้านเรือนราษฎรถูกพายุพัดถล่ม เสียหายในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต. เขมราฐ ขามป้อม นาแวง รวมทั้งสิ้น 45 หลังคาเรือน และยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือนราษฎร แพสูบน้ำกลางแม่น้ำโขงถูกพายุพัดจนหงานท้องกลางลำน้ำโขง

หลังเกิดเหตุนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ จ. อุบลราชธานี ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงนำกำลังพลสมาชิกลงพื้นที่ใน 3 ตำบล ดังกล่าวข้างต้น เพื่อสำรวจความเสียหาย ในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประสบภัย ใน 3 ตำบล ได้แก่ ต. เขมราฐ ที่หมู่ 2 มีบ้านถูกพายุพัดถล่มเสียหาย จำนวน 25 หลัง และหมู่ 10 จำนวน 2 หลัง และที่ ต. ขามป้อม มีบ้านเรือนถูกพายุพัดถล่มเสียหาย ที่หมู่ 12 จำนวน 1 หลัง หมู่ 13 จำนวน 10 หลัง และหมู่ 14 จำนวน 3 หลัง และที่ ต. นาแวง ที่หมู่ 2 จำนวน 1 หลัง หมู่ 5 จำนวน 1 หลัง และหมู่ 6 จำนวน 2 หลัง รวมจำนวนบ้านที่เสียหายทั้งสิ้น 45 หลัง ซึ่งในเบื้องต้น ทาง อ. เขมราฐ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว