3 เมษายน 2563 พายุพัดถล่ม 7 อำเภอ ศรีสะเกษบ้านพังเสียหาย 73 หลัง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_636861/

ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่ 1 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในเขตพื้นที่ จ. ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอด้วยกันคือ อ. ขุขันธ์ อ. ภูสิงห์ อ. โนนคูณ อ. พยุห์ อ. ไพรบึง อ. ขุนหาญ และ อ. เบญจลักษ์ ปรากฏว่า ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนรวมจำนวนทั้งสิ้น 73 หลัง มียุ้งข้าว โรงเรือน คอกสัตว์เสียหายบางส่วนรวม 18 หลัง ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน 73 ครัวเรือน ดังนี้ คือ อ. ขุขันธ์ ที่ หมู่ 1 2 3 ต.ปรือใหญ่ หมู่ 6 9 ต. โสน และ หมู่ 2 ต. ตะเคียน ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 6 หลัง ยุ้งข้าวโรงเรือน คอกสัตว์บางส่วนรวม 5 หลัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 11 ครัวเรือน อ. ภูสิงห์ ที่ หมู่ 1 11 18 ต. ห้วยติ๊กชู ยุ้งข้าว โรงเรือน คอกสัตว์ได้รับความเสียหายบางส่วนรวม 4 หลัง ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน 4 ครัวเรือนนายบุญประสงค์ เปิดเผยต่อไปว่าที่ อ. โนนคูณที่ หมู่ 5 10 16 ต. หนองกุง ทำให้บ้านเรือน ยุ้งข้าว โรงเรือนคอกสัตว์เสียหายบางส่วนรวม 7 หลัง ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน 7 ครัวเรือน อ. พยุห์ ที่ หมู่17 ต. พรหมสวัสดิ์ ฟ้าผ่าโคตาย 6 ตัว ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน 1 ครัวเรือน อ. ไพรบึง หมู่ 11 9 ต. สุขสวัสดิ์ หมู่ 3 ต. สำโรงพลัน หมู่ 5 6 ต. ปราสาทเยอ และ หมู่ 9 11 ต. ไพรบึง ทำให้บ้านเรือนได้นับความเสียหายบางส่วน 1 หลัง โรงเรือน คอกสัตว์ได้รับความเสียหายบางส่วน 7 หลัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 7 ครัวเรือน อ. เบญจลักษ์ หมู่ 4 ต. หนองงูเหลือม หมู่ 7 และหมู่ 9 ต. หนองฮาง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 21 หลัง คอกสัตว์ 7 หลัง และที่ อ. ขุนหาญ หมู่ 2 3 14  18 ต. บักดอง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 40 หลัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 40 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด