3 สิงหาคม 2563 พัฒนาป้องกันรังสีสำหรับนักบินอวกาศ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1902003

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท แคโรไลนา และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา หาวิธีปกป้องนักบินอวกาศ จากการวิจัยเชื้อราบางชนิดพบว่า สามารถเจริญเติบโตได้ในที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงบนโลก และพื้นที่แห่งนั้นคือ ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ถูกทำลายไปบางส่วนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในประเทศยูเครน จากการทดสอบเชื้อราหลายชนิดแสดงให้เห็นว่า พวกมันไม่เพียงอยู่รอดได้ในอดีตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่ยังมีศักยภาพดูดซับรังสีและเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อการใช้งานของตัวมันเองทีมจึงจัดส่งตัวอย่างเชื้อราชนิด Cladosporium sphaerospermum ที่พบในเชอร์โนบิลให้แก่องค์การนาซาเพื่อส่งไปให้นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติวิจัยต่อ นักบินอวกาศบนนั้นเผยว่าได้วิจัยเชื้อราในจานเพาะเชื้อเป็นเวลา ๓๐วัน พบว่า ด้านข้างของจานเลี้ยงที่ปกคลุมด้วยเชื้อรา เห็นผลการลดระดับรังสีผ่านจานลงราวร้อยละ ๒ การทดลองนี้บ่งชี้ถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได้ต่อการพัฒนาสร้างเกราะป้องกันรังสีสำหรับมนุษย์ในอนาคต