3 สิงหาคม 2563 “พะเยา” อ่วม! ซินลากูฟาดหางถล่ม น้ำป่าหลากท่วมทั่วเมือง

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/509229

สภาพอากาศ จ. พะเยาตั้งแต่ช่วงเย็น จนถึงช่วงดึกของคืนวันที่ ๒ ต่อเนื่องวันที่ ๓ ส.ค. ๖๓ เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุซินลากู ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของ จ. พะเยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่ อาทิ บ้านนาบัว หมู่ ๙ ต. สระ อ. เชียงม่วน น้ำพัดถนน ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคเสียหาย ขณะเดียวกัน ที่บ้านแม่กาทุ่ง หมู่ ๑๒ ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจากถูกน้ำท่วม เช่นเดียวกับที่ อ. ปง น้ำป่าท่วมไร่นา และถนนได้รับความเสียหาย ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน และถนนในชุมชนบ้านแม่ต๋ำอินทร์ฐาน บ้านแม่ต๋ำภูมินทร์มีน้ำในลำน้ำแม่ต๋ำหนุน ทำให้บ้านเรือนและถนนถูกน้ำท่วมสูงถึง ๓๐ – ๕๐ ซม. หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลลงลำน้ำแม่ต๋ำ และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนถนนได้รับความเสียหายกัน ทางบรรเทาสาธารณภัย จ. พะเยาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ไว้บนที่สูง ในเขตชุมชนบริเวณชุมชนแม่ต๋ำเกิดน้ำป่าไหลหลากจากน้ำแม่ต๋ำไหลเข้าท่วมทุกครั้งทุกปี

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขัง และได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วน และเตือนประชาชนเฝ้าระวัง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำและที่ราบลุ่มเคลื่อนย้ายทรัพย์สินตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม เกิดฝนตกกระจายไปทั่วบริเวณ และทำให้น้ำตามลำน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และไหลเอ่อท่วมในพื้นที่ราบลุ่มและบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ในที่ราบลุ่มด้วยเช่นกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดกำลังเปิดช่องทางระบายน้ำตามสะพาน และจุดลำเหมืองที่มีเศษสวะขวางกั้น เพื่อให้น้ำระบายลงสู่กว๊านพะเยา