3 สิงหาคม 2563 จ. กาฬสินธุ์เร่งสำรวจความเสียหาย

ที่มา:

จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากู ทำให้ทุกพื้นที่ใน จ. กาฬสินธุ์มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เกิดกระแสน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคู คลองริมถนนได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างของถนนไม่ได้รับความเสียหาย ยานพาหนะยังคงสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ คูคลอง ทางระบายน้ำที่ได้รับความเสียหาย เกิดจากการอิทธิพลของพายุฝนในช่วงต้นของฤดูฝน ๒ – ๓ เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลบัวบาน เพื่อเข้าซ่อมแซมคูคลอง ทางระบายน้ำ

อย่างไรก็ตาม นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชกาจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับไปยังพื้นที่ทั้ง ๑๘ อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดเขา ให้ระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยให้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไว้คอยช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชม.