3 มีนาคม 2564 แปลงก๊าซมีเทนเป็นเมทานอลที่อุณหภูมิห้อง

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2042519

ก๊าซธรรมชาติก็จะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการให้ความร้อนแก่ที่พักอาศัย ใช้ในการปรุงอาหาร และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อถูกเผา ก๊าซธรรมชาติจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทรงพลัง ทำให้นักวิจัยมากมายพยายามคิดค้นหาวิธีที่ดีกว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติ จนกระทั่งมีการค้นว่าวิธีที่เข้าท่าที่สุดคือ การเปลี่ยนให้เป็นเมทานอล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่เผาไหม้ได้อย่างหมดจด แถมยังนำไปใช้ผลิตน้ำมันเบนซิน และพลาสติกได้ ทว่าการเปลี่ยนก๊าซมีเทนที่พบในก๊าซธรรมชาติให้กลายมาเป็นเมทานอลเหลวนั้นต้องใช้ความร้อนและความดันสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมองไปถึงวิธีเปลี่ยนก๊าซมีเทนเป็นเมทานอลที่อุณหภูมิห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน และความดันในปริมาณสูง วิธีดังกล่าวต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยไทเทเนียม และทองแดง พร้อมกับกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อย เพื่อช่วยในการทำลายพันธะไฮโดรคาร์บอนของมีเทน และนำไปสู่การสร้างเมทานอล นักวิจัยเผยว่า สามารถลดอุณหภูมิของกระบวนการอุตสาหกรรมจากมากกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียสให้เป็นอุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส เมทานอลอาจเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคต มาแทนที่เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล ปัจจุบันเมทานอลใช้ในเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนรถโดยสารที่ใช้ในเมือง และยานพาหนะอื่นๆ ศักยภาพในการปล่อยก๊าซที่ลดลง และความหนาแน่นของพลังงานเชิงปริมาตรที่สูงขึ้น ทำให้เป็นเมทานอลทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก