3 มีนาคม 2564 กลุ่มอนุรักษ์เมืองกาญจน์ค้านใช้พื้นที่ป่าทำเหมืองหิน ระเบิดภูเขาใกล้ตัวเมือง

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6059351

นางภินันทน์ โชติรสเศรณี ประธานกลุ่มสตรีกาญจนบุรี และประธานกลุ่มอนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อคัดค้านการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน เพื่อประทานบัตรให้บริษัทหนึ่งระเบิดภูเขาทำเหมืองหิน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มชุมชนรอบเหมืองที่เห็นชอบการทำเหมือง เนื่องจากผู้เห็นชอบในการทำประชาพิจารณ์มีเพียง ๓๘ คน แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดภูเขาที่เกิดฝุ่นหินฟุ้งกระจายไปไกล การทำเหมืองหิน ทำให้ป่าไม้ และพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย บ้านเรือนเก่าแก่ฝั่งบ้านท่าล้อได้รับผลกระทบโดยตรง อยู่ตรงข้ามการระเบิดภูเขา ต้องทนเสียงระเบิดทุกวัน บ้านแตกร้าว นอกจากชุมชนได้รับผลกระทบแล้ว สถานที่ราชการสำคัญ อาทิ ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับผลกระทบ

เมื่อประทานบัตรหมดอายุแล้ว ผู้ประกอบการทำเหมืองได้รับผลประโยชน์มาหลายปี อยากเรียกร้องให้ยุติการต่อประทานบัตร และยุติการใช้พื้นที่ป่าสงวน ให้ผู้ประกอบการขนย้ายอุปกรณ์ทรัพย์สินออกโดยเร็ว ทั้งเร่งฟื้นฟูป่าบริเวณเขาแรด ซึ่งเป็นเขาปลายสุดของเทือกเขาถนนธงชัยติดสายน้ำแม่กลอง ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองกาญจนบุรี ให้กลับมาเขียวขจีเหมือนเดิม เหมืองแร่นี้เป็นประทานบัตรที่ ๒๔๗๔๓/๑๔๙๐๑ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย มีอายุประทานบัตร ๒๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นชนิดแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นคำขอประทานบัตรใหม่ในพื้นที่เดิม ซึ่งระหว่างการขอต่อประทานบัตรสามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆ