3 มีนาคม 2563 ทส. ห่วงสุขภาพคนไทย หวั่นเผชิญปัญหาขยะหน้ากากอนามัยเหมือนฮ่องกง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1785206?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า เป็นห่วงสุขภาพพี่น้องประชาชนในทำนองเดียวกัน วอนช่วยดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกที่ เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม และยังลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ อีกด้วย กรณีการสำรวจพบขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นจำนวนมากในฮ่องกง ตนจึงรู้สึกกังวลอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้หน้ากากอนามัยจำนวนมาก ทั้งจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 หมอกควัน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ทั้งหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปและหน้ากากอนามัยแบบ N95 ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น ผ้า คาร์บอน รวมไปถึงพอลิโพรไพลีนซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง เป็นต้น ตนจึงได้สั่งการทันทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ และรณรงค์การทิ้งหน้ากากอนามัยในที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม และปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค สุดท้ายตนอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า การดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ก็มีความสำคัญและจำเป็นเช่นกัน จึงอยากวอนขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิธี ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการกำจัดขยะอันตราย หรือขยะติดเชื้อ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน Green Call 1310 ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดีให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องต่างๆอย่างเต็มที่

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทันทีที่ตนได้รับข้อสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะจำพวกหน้ากากอนามัยที่พี่น้องประชาชนใช้กันมากขึ้นนั้น ตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล พร้อมจัดเตรียมที่ทิ้งขยะเพื่อรองรับหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามตนอยากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้หากหน้ากากอนามัยที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ ลงสู่ทะเล นอกจากจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลแล้ว ยังมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคสู่นักท่องเที่ยว หรือชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเลอีกด้วย และที่สำคัญคืออาจจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่า พะยูน ที่กลืนกินเข้าไปเป็นอาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะย่อยสลายไม่ได้และตายในที่สุด