3 มกราคม 2563 โคราชแล้งหนัก “อ่างเก็บน้ำห้วยบง” แห้งขอด ส่งผลให้หลายหมู่บ้านขาดน้ำใช้

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7999030/

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้น ส่งผลกระทบชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำใช้หลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง   ซึ่งพบว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บเหลือน้อยมากกว่าทุกปี จากความจุทั้งหมด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เพราะปริมาณฝนที่ตกลงมาเหนืออ่างเก็บน้ำน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง จำเป็นต้องงดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ หล่อเลี้ยงระบบนิเวศทางธรรมชาติเท่านั้นล่าสุดพบว่าชาวบ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 20 และ หมู่ที่ 21 ตำบลประสุข เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ โดยเฉพาะบ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง เริ่มขาดแคลนน้ำใช้  นางนิ่ม เต่าทอง อายุ 60 ปี ชาวบ้านละโว้สามัคคี บอกว่า หลังปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบงแห้งลงอย่างน่าวิตก โดยถือว่า แล้งสุดในรอบ 15 ปีเลยทีเดียว เนื่องจากตนเองเป็นคนในพื้นที่ เกิดมาก็เห็นน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำ ทุกๆ ปี แต่มาปีนี้ น้ำในอ่างเก็บน้ำ ที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร แห้งลงจน โคกระบือ สามารถเดินลงไปกินหญ้าได้ ทำให้ ชาวบ้านก็เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ อุปโภคบริโภค เช่นเดียวกัน เพราะหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ พบว่า น้ำประปาเริ่มจะไหลวันเว้นวัน โดยบางวันก็หยุดไหล ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้