3 มกราคม 2563 เดินหน้าแก้ทะเลบางขุนเทียน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1739173

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในปี 2563 กทม.จะเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายทะเลบางขุนเทียน โดยมีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การก่อสร้างคันหินป้องกันการกัดเซาะ รูปแบบของคันหิน เป็นเขื่อนกันคลื่นใกล้ชายฝั่ง (Nearshore Breakwater) คันหินแต่ละตัวยาว 200 เมตร ระยะช่องเปิด 50 เมตร และมีคันหินเปิดช่องเปิดยาว 50 เมตรโดยส่วนหัว และท้ายเป็นคันหินรูปตัวแอล ลักษณะโครงสร้างเป็นคันหินวางบนคอนกรีตรองรับด้วยเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ระดับของสันคันหินอยู่ที่ +2.50 ม.รทก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) มีความกว้างของสันคันหิน 2.50 เมตร หินชั้นนอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.85 ม. หินชั้นในมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 เมตร และ 2. การก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมชายฝั่ง มีพื้นที่โครงการ 5,500 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ อาคารศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเล จุดชมวิวบริการนักท่องเที่ยว และท่าเทียบเรือ นอกจากนี้ มีแนวทางปรับปรุงคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือให้รถยนต์และรถจักรยานสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรด้วย รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ขณะเดียวกันจะเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนริมเจ้าพระยาเพื่อป้องกันน้ำท่วม ปัจจุบันสามารถสร้างเขื่อนได้ ระยะทางรวม 77 กิโลเมตร ตัวเขื่อนที่ กทม. ก่อสร้างจะมีความสูงตั้งแต่ 2.5 – 3 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งนี้ ยังเหลือในระยะฟันหลอที่เขื่อนขาดช่วงไปเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร ในจำนวนนี้มีประมาณ 5 กิโลเมตรที่เป็นพื้นที่ที่มีเขื่อนของภาคเอกชนอยู่แล้ว ส่วนอีก 4 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่ฟันหลออย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นจุดที่มีการรุกล้ำจากบ้านเรือนประชาชน ประมาณ 441 ครัวเรือน จึงไม่สามารถก่อสร้างเขื่อนได้ อย่างไรก็ตาม กทม. จะเร่งเจรจาบ้านรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาให้รื้อย้ายออกทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อเร่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำในส่วนฟันหลอให้แล้วเสร็จ.