3 มกราคม 2563 จีนพบ ‘ทหารดินเผา’ สุสานจิ๋นซีเพิ่มกว่า 200 ตัว คาดเหลืออีกกว่า 6,000 ตัว

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9630000000333

พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เปิดเผยว่า การขุดสำรวจรอบที่ 3 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2009-2019 เป็นการขุดค้นภายในหลุมหมายเลข 1 ซึ่งกินพื้นที่ 400 ตารางเมตร หลุมหมายเลข 1 เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 3 หลุม ที่อยู่รายล้อมหลุมพระศพจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิพระองค์แรกของจีน การขุดค้นครั้งนี้ยังค้นพบม้าดินเผา 12 ตัว ร่องรอยรถม้า 2 คัน และโครงสร้างอาคารอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนอาวุธต่างๆ ที่พบ มีทั้งกล่องเก็บอาวุธ โล่เคลือบสี ดาบสัมฤทธิ์ และลูกธนู เสิ่นเม่าเซิง เจ้าหน้าที่นำการขุดสำรวจระบุว่า เมื่อสังเกตจากท่วงท่าที่แตกต่างกัน ทหารดินเผาที่เพิ่งค้นพบนี้จะจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือทหารถืออาวุธยาว งอแขนขวาพร้อมกำมือหลวมๆ ส่วนอีกแบบหนึ่งคือทหารถือลูกธนู โดยแขนขวาปล่อยตามธรรมชาติ เสิ่นอธิบายว่า หุ่นทหารดินเผาที่มีลักษณะแตกต่างกันไปเหล่านี้ ถูกจัดวางในหลุมด้วยตำแหน่งที่ต่างกันไป แสดงให้เห็นหน้าที่ในกองทัพ ขณะที่อาวุธและเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมือนกันชี้ให้เห็นชั้นยศของนายทหาร เสิ่นเสริมว่า การขุดค้นครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตการศึกษาระบบการทหาร และอุปกรณ์การทหารในยุคราชวงศ์ฉิน (221 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ. 206) ซึ่งจะเปิดมุมมองใหม่ๆ สำหรับการวิจัยเรื่องรูปแบบเชิงวิจิตรศิลป์ ลักษณะ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมขนาดเล็กในสมัยนั้น นอกจากนี้นักโบราณคดียังคาดการณ์ว่าหลุมขนาดยาว 230 เมตร กว้าง 62 เมตร และลึก 5 เมตร หลุมนี้ ยังเก็บซ่อนหุ่นและม้าดินเผาอีกไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวในพื้นที่ 14,620 ตารางเมตร