3 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐอเมริกา-EU ประกาศปฏิญญามีเทนโลก ตั้งเป้าลดปล่อยมีเทน ชะลอโลกร้อน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2234478

การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) เมื่อวันอังคารที่ 2 พ.ย. 2564 นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กับนางเออร์ซูลา วอน แดร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศเปิดตัวปฏิญญามีเทนโลก (Global Methane Pledge) อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากนำเสนอเป็นครั้งแรกในเดือน ก.ย. ปฏิญญาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนให้ได้ร้อยละ 30 ของระดับการปล่อยในปี พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยตอนนี้มีประเทศต่าง ๆ ตกลงเข้าร่วมมากกว่า 100 ประเทศ ซึ่งปล่อยก๊าซมีเทนรวมกันราวร้อยละ 50 ของปริมาณทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 70 ของจีดีพีโลก

ทั้งนี้ ความพยายามในการลดภาวะโลกร้อนในช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ การผลิตพลังงาน และการตัดไม้ทำลายป่า แต่ตอนนี้โลกเริ่มหันมาให้ความสนใจก๊าซมีเทนมากขึ้น เพื่อซื้อเวลาในการแก้วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติม เพราะถึงแม้ว่าในบรรยากาศจะมี CO2 มากกว่า แต่ว่าแต่ละโมเลกุลของมีเทนมีผลทำให้บรรยากาศร้อนขึ้นมากกว่า และในขณะที่หนึ่งในเป้าหมายหลักของการประชุม COP26 คือ การทำให้ทุกประเทศปฏิบัติตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือ 0 ภายในปี พ.ศ. 2593 นายไบเดนกับนางวอน แดร์ เลเยน ต่างเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ “เราไม่อาจรอปี พ.ศ. 2593 ได้” นางวอน แดร์ เลเยน กล่าว “เราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเร็ว” ซึ่งการลดการปล่อยมีเทน เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เราทำได้ เพื่อลดโลกร้อนในเวลาอันใกล้ ขณะที่นายไบเดนระบุว่า มีเทน เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบมากที่สุด

Skip to content